Немски език

Немският език е най-разпространен в Европа , спрямо всички континенти. Той основно се говори в Германия и Австрия. Немалка част от хората в Лихтенщайн, Люксембург, Швейцария и други също говорят немски език. Езикът е част от групата на западногерманските езици, където са също английският и нидерландският.

В граматиката на немския език има четири падежа. Те затрудняват до голяма степен учещите езика, които не са свикнали да използват падежи в родната си реч. Азбуката се състои от 26 латински букви, като освен тях се използват 3 гласни умлаути ö, ä, ü и печатна лигатура ß (Есцет).